Ontstaansgeschiedenis PGP

Afdrukken

In 2004 is door IMN, tezamen met een aantal hoofden PMB, vastgesteld dat projectmatig werken bij gemeenten steeds vaker opgang deed. Hiervoor werden gemeentelijke projectmanagement bureaus opgericht, maar onderling was er weinig contact tussen deze PMB’s. Er was (en is) een groeiende behoefte aan een laagdrempelige vorm van kennisdeling en -verbetering, zowel bij de individuele hoofden, projectleiders en projectondersteuners, als bij de PMB’s als geheel.

In 2005 is daarom het officiële startsein voor het PGP gegeven op het eerste jaarcongres, door de toenmalige Directeur Generaal van het programma ‘Andere Overheid’ (Inaxis), Lex van den Ham.

Een eerste bijeenkomst in 2005 met hoofden PMB uit o.a. Amsterdam, Zwolle, Arnhem, Haarlemmermeer, Oude IJsselstreek, Arnhem, Breda, Venray, Den Haag, Groningen leverde veel enthousiasme en daadkracht op. Er ontstond een helder idee over het doel van het PGP, namelijk een ontmoetingsplek die gemeentelijke PMB’s moest gaan ondersteunen om van elkaar te leren, met goed georganiseerde bijeenkomsten.

In 2005 gestart met 15 deelnemende gemeenten, groeide het PGP in 2006 naar 40. In 2007 droegen 70 gemeenten het PGP initiatief, hiermee werd het doel, zoals gesteld in 2005, gehaald. Als ondergrens is gekozen voor gemeenten met minimaal 25.000 inwoners.

Leden van het PGP bevinden zich in verschillende stadia tussen een projectleidersoverleg en een volledig ontwikkeld PMB. Als op deze website wordt gesproken over een PMB, worden alle organisatievormen bedoeld waarin gemeentelijke projectleiders werken.