PGP organisatie

Afdrukken

PGP Adviesraad
De PGP adviesraad wordt gezien als vertegenwoordiging van de leden van het Platform en zal bestaan uit maximaal 6 leden. De vertegenwoordigers van de leden nemen maximaal 4 jaar zitting. Bij wisseling in de PGP adviesraad zal het Platform elk lid informeren en de mogelijkheid geven een eigen medewerker verkiesbaar te stellen. De PGP adviesraad zelf bepaalt uiteindelijk wie gekozen wordt.

Klankbordgroep
Klankbordgroepen kunnen per onderwerp of problematiek worden samengesteld. Maar ook per type of groep functionarissen. Klankbordgroepen zijn voornamelijk tijdelijk van aard en gericht op de inhoud. Een klankbordgroep heeft ook maximaal 6 leden.  Het voorzitterschap van een klankbordgroep wordt door de groep zelf bepaald.