Activiteiten PGP

Afdrukken

PGP Bijeenkomsten
Een belangrijke taak van het PGP is het organiseren van kennis- en ervaringsbijeenkomsten. In eerste instantie georganiseerd voor gemeenten, maar vaak gekoppeld aan ketenpartners. De deelnemers zijn dus altijd vakgenoten. Omdat er geen externe commerciële partijen deelnemen, is de sfeer collegiaal en vriendschappelijk. Zo ontstaan er snel bilaterale contacten die, ook na een bijeenkomst, intact blijven om (nog) meer kennis op te kunnen doen en van elkaars ervaringen te profiteren.

Themabijeenkomst
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd samen met een gastgemeente, die de dag inleidt en aangeeft hoe zij het thema invullen. Na een korte theoretische verdieping gaan de deelnemers verder op het onderwerp in middels workshops.

Opleidingen
Al sinds jaren biedt PGP de trainingen voor projectondersteuners aan. De trainingen zijn erop gericht om projectondersteuners kennis te laten maken met projectmanagement. Doordat binnen het projectteam dezelfde taal wordt gesproken kunnen zij de projectleider ondersteunen bij het managen van een project. 
Een nieuwe opleiding die het PGP aanbiedt is de Masterclass Informatiemanagement. Deze masterclass is ontwikkeld door IM-Company en is erop gericht om regie te krijgen op de verschillende bedrijfsprocessen. Om die regie te krijgen is informatie en de informatievoorziening van belang. Dit vraagt echter wel om samenhang in het speelveld van Business en ICT De Masterclass is bedoeld voor medewerkers die actief zijn met de optimalisatie van de informatievoorziening, interne bedrijfsvoering en processen.

Ronde tafel bijeenkomsten
Tijdens de Ronde tafel bijeenkomsten wordt ingegaan op de actualiteit binnen de publieke taak. Welke invloeden hebben bijvoorbeeld trends, wetwijzigingen of het nieuwe regeerakkoord op de dagelijkse gang van zaken. Om tot inzicht te komen zijn gelijkwaardige gesprekpartners nodig die allen iets met het onderwerp te maken hebben. Door een kwetsbare houding en vertrouwen in intentie en competentie van de gesprekspartners, kunnen alle gesprekspartners leren en hierdoor komen tot nieuw inzicht.

Kenniswebsite
Het grote voordeel voor de leden van het platform is, dat zij toegang hebben tot een afgeschermd gedeelte. Hierop staan bruikbare instrumenten voor projectmanagement van de deelnemende gemeenten: formats, functieprofielen en hand-outs van de themabijeenkomsten.

PGP Nieuwsbrief
Circa 10 maal per jaar verschijnt de (digitale) PGP nieuwsbrief. Hierin staan verslagen van de bijeenkomsten, columns van de leden en/of een inhoudelijke verkenning van een thema. Ook worden de lezers over nieuwe ontwikkelingen en de geplande bijeenkomsten geïnformeerd.

PGP Leden enquête
Het PGP is van en voor gemeenten. Daarom wordt ieder jaar een enquête gehouden waarbij de leden input kunnen leveren. Met de uitkomsten wordt sturing gegeven aan de programmering voor het komende jaar en de koers van het PGP.