Voor wie?

Afdrukken

Zoals de naam van het platform al zegt, richt het PGP zich op gemeenten. Lag eerst de nadruk op de projectbureau’s van gemeenten, wordt nu meer nadruk gelegd op samenwerking in de keten. Dit houdt in dat de focus blijft liggen op programma-, proces- en projectmanagement als middel, maar zullen bij actuele thema’s alle actieve ketenpartners betrokken worden. De publieke taak is daarbij een vereiste.

Naast gemeenten zal het PGP “Nieuwe Stiijl” ook actuele thema’s gaan behandelen waar provincies, waterschappen en woningcorporaties bij betrokken kunnen worden. Binnen de verschillende doelgroepen zullen verschillende niveaus en disciplines aangesproken worden. PGP zal thema gestuurde bijeenkomsten blijven verzorgen (centraal). Ook zal er een decentrale focus komen door ketennetwerken te stimuleren.

Ook organisaties die niet lid zijn van het PGP kunnen deelnemen aan activiteiten. Een lidmaatschap heeft echter zijn voordelen:

 

PGP leden

Overigen

Toegang tot PGP site

Ja

Ja

Toegang tot afgesloten gedeelte PGP site

Ja

Nee

Toegang tot deelname themabijeenkomsten

Ja

Ja

Gereduceerd tarief bij deelname themabijeenkomsten en trainingen

Ja

Nee

Nieuwsbrief bij uitgifte gemaild krijgen

Ja

Ja

Invloed op inhoud het jaarprogramma, onderwerpen en thema’s van bijeenkomsten

Ja

Nee

Gebruikmaken van het platform om kennis en kunde binnen het platform te ontsluiten

Ja

Nee

Zitting nemen in de Raad van Advies van het PGP en meebeslissen over richting en koers van het platform

Ja

Nee